Zbrane a strelivo

Predaj zbraní podlieha zákonu č. 190/2003 Z.z. Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle §14a  

1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

2) Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.Upresniť hľadanie

Pištoľ Glock 34 (Gen4), kal. 9x19mm, ADJ

Pištoľ Glock 34 (Gen4), kal. 9x19mm, ADJ

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 34, kal. 9x19mm, ADJ

Pištoľ Glock 34, kal. 9x19mm, ADJ

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 35 (Gen4), kal. .40S&W

Pištoľ Glock 35 (Gen4), kal. .40S&W

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 35 (Gen4), kal. .40S&W - s platformou na kolimátor

Pištoľ Glock 35 (Gen4), kal. .40S&W - s platformou na kolimátor

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 35, kal. .40S&W, ADJ

Pištoľ Glock 35, kal. .40S&W, ADJ

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 36, kal. .45ACP, FXD

Pištoľ Glock 36, kal. .45ACP, FXD

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 37, kal. .45G.A.P., FXD

Pištoľ Glock 37, kal. .45G.A.P., FXD

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 38, kal. .45G.A.P., FXD

Pištoľ Glock 38, kal. .45G.A.P., FXD

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 40 (Gen4) MOS, kal. 10mm Auto - s platformou na kolimátor

Pištoľ Glock 40 (Gen4) MOS, kal. 10mm Auto - s platformou na kolimátor

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 41 (Gen4) MOS, kal. .45ACP - s platformou na kolimátor

Pištoľ Glock 41 (Gen4) MOS, kal. .45ACP - s platformou na kolimátor

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 41 (Gen4), kal. .45ACP

Pištoľ Glock 41 (Gen4), kal. .45ACP

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Glock 42, kal. .380Auto (9mm Browning)

Pištoľ Glock 42, kal. .380Auto (9mm Browning)

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Grand Power GP CP22, kal.: .22 LR, SA/DA

Pištoľ Grand Power GP CP22, kal.: .22 LR, SA/DA

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Grand Power GP K22 TS, kal.: .22 LR, SA/DA

Pištoľ Grand Power GP K22 TS, kal.: .22 LR, SA/DA

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Pištoľ Grand Power GP X-CALIBUR, kal. 9x19mm, SA/DA

Pištoľ Grand Power GP X-CALIBUR, kal. 9x19mm, SA/DA

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušné..

Zobrazuje sa 91 až 105 z 781 položiek (53 stránok)