Samonabíjacia pištoľ CZ SHADOW 2 ORANGE 9x19mm

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušného nákupného povolenia / preukazu zbrane osobne v kamennej predajni TIUS na adrese Kamenná cesta 3 v Žiline Obchodné centrum IDEA.

Dokonalá zbraň, ktorá posúva strelecký zážitok a športové výsledky na úplný vrchol. Slovo ORANGE v názvu športových pištolí CZ označuje najvyššiu možnú úroveň kvality a výkonu. Vynikajúci konštrukčný základ je u tohto modelu vylepšený presne cielenými úpravami s použitím špičkových športových súčiastok. Hlavné diely sú lícované, spúšťový mechanizmus je ladený pre úplne hladký chod a má skrátený reset, hlaveň je leštená. K zlepšeniu už tak vysokej presnosti prispieva barrel bushing (držiak hlavne). Súčasťou je aj športový kohútik, hliníkový polohovateľný hmatník záchytu zásobníka, hliníková pätka zásobníka a rozšírená ľavá poistka k pohodlnejšiemu úchopu rukoväte.

Technické parametre:

  • Kaliber: 9x19mm
  • Kapacita zásobníka: 19 nábojov
  • Spúšťový mechanizmus: SA/DA, s poistkou
  • Mieridlá: nastaviteľné
  • Materiál rámu: oceľ
  • Dĺžka: 217 mm
  • Dĺžka hlavne: 120 mm
  • Výška: 157 mm
  • Šírka: 42 mm
  • Váha: 1,33 kg

Predaj zbraní podlieha zákonu č. 190/2003 Z.z. Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 14a

(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, 15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i), k) alebo písm. n), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

(2) Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva alebo hlavných častí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.