Náboj GGG .308Win. 147gr/9,55g FMJ GPX11

  • Kategórie: Puškové strelivo
  • Značka: GGG
  • Kód produktu: 105520
  • Dostupnosť: Prevzatie možné len na predajni

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušného nákupného povolenia / preukazu zbrane osobne v kamennej predajni TIUS na adrese Kamenná cesta 3 v Žiline Obchodné centrum IDEA.

Najmenšie balenie obsahuje 20 ks. V kartóne sa nachádza 30 balení.

Technické parametre:

  • Kaliber: .308 Winchester
  • Typ strely: FMJ
  • Váha strely: 9,55 g (147 gr)
  • Úsťová rýchlosť: 842 m/s
  • Úsťová energia: 3375 J (hlaveň 56,8 cm)

Predaj zbraní podlieha zákonu č. 190/2003 Z.z. Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 14a

(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, 15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i), k) alebo písm. n), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

(2) Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva alebo hlavných častí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.