CZ Samopal vzor 61 (Škorpión), kal. 7,65 mm Browning

  • CZ Samopal vzor 61 (Škorpión), kal. 7,65 mm Browning

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušného nákupného povolenia / preukazu zbrane osobne v kamennej predajni TIUS na adrese Kamenná cesta 3 v Žiline Obchodné centrum IDEA.

Samopal vzor 61 prezývaný Škorpión je česko-slovenský samopal používaný v armáde a bezpečnostných zložkách od 60. rokov. Pre svoj krátky dostrel je vhodný na boj v uzavretých priestoroch. Má špeciálnu konštrukciu spomaľovača kadencie, ktorý je umiestnený v rukoväti. Vďaka tomuto spomaľovaču má veľmi malý spätný ráz, je presný a dobre sa ovláda pri paľbe dávkou. Je malý a ľahký, takže sa dá nosiť v puzdre na opasku. Dá sa ľahko demontovať bez použitia akéhokoľvek náradia.

Technické parametre:

  • Kaliber: 7,65 mm Browning
  • Kapacita zásobníka: 10/20 nábojov
  • Celková dĺžka: 270-517 mm
  • Dĺžka hlavne: 115 mm
  • Výška: 152 mm
  • Šírka: 43 mm
  • Hmotnosť s prázdnym zásobníkom: 1,28 kg

Predaj tohto produktu podlieha zákonu č. 190/2003 Z.z.

Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 14a

(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

(2) Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.