Brokové náboje Sellier&Bellot Mini Magnum 12/70 42g 2,75mm

  • Brokové náboje Sellier&Bellot Mini Magnum 12/70 42g 2,75mm
Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušného nákupného povolenia / preukazu zbrane osobne v kamennej predajni TIUS na adrese Kamenná cesta 3 v Žiline Obchodné centrum IDEA.
Kvalitné lovecké brokové strelivo najznámejšieho výrobcu munície na Slovensku Sellier&Bellot  v kalibri 12/70. 
Technické parametre:
  • Kaliber: 12/70
  • Výška kovania: 16mm
  • Náplň: 32g
  • Priemer brokov: 2,75mm
  • Počiatočná rýchlosť: 380m/s
  • Obsah balenia: 25ks nábojov

Predaj tohto produktu podlieha zákonu č. 190/2003 Z.z.

Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 14a

(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

(2) Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.