Brokové náboje Sellier&Bellot 12/76 BuckShot 53g / 4,5mm

Predaj tohto produktu je možný iba držiteľom zbrojného preukazu a príslušného nákupného povolenia / preukazu zbrane osobne v kamennej predajni TIUS na adrese Kamenná cesta 3 v Žiline Obchodné centrum IDEA.

PODROBNÝ POPIS:

  • Kvalitné brokové strelivo najznámejšieho výrobcu munície na Slovensku Sellier&Bellot v kalibri 12/76
  • Priemer brokov - 4.5 mm
  • Počiatočná rýchlosť 370 m/s
  • Zátka je vyrobená z plste
  • Náplň náboja je 53 g
  • Balenie obsahuje 10 ks streliva
  • Cena je uvedená za 1 ks

Predaj tohto produktu podlieha zákonu č. 190/2003 Z.z.

Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 14a

(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

(2) Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.