.40S&W CCI Shotshell (brokový) (3740)

  • .40S&W CCI Shotshell (brokový) (3740)
  • Kategórie: Pištoľové strelivo
  • Značka: CCI
  • Kód produktu: BWA_3460
  • SKU: 23438
  • Dostupnosť: Prevzatie možné len v predajni
  • 2,52€

  • Bez DPH: 2,10€
Najmenšie balenie 10 ks.

Kaliber: .40 S&W

Všeobecné
Kaliber .40 S&W

Predaj tohto produktu podlieha zákonu č. 190/2003 Z.z.

Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 14a

(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

(2) Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.